Dotacje na fotowoltaikę

Jak zdobyć dotacje z Unii Europejskiej na fotowoltaikę? Zapoznaj się z najskuteczniejszymi programami.

Szybki rozwój technologiczny i upowszechnienie fotowoltaiki, a także zobowiązania wobec Unii Europejskiej skłoniły polski rząd, aby wprowadzić dotacje na fotowoltaikę mających ułatwić nowym inwestorom budowę tego rodzaju systemów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekaże w 2014 roku około 1 miliarda złotych w formie dotacji i pożyczek na projekty związane ze zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Pożyczki na instalacje fotowoltaiczne

Już od 1 stycznia 2014 roku Fundusz uruchomił program mający na celu wspomnianą wcześniej poprawę efektywności, promocję pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł oraz popularyzację wśród przedsiębiorstw oszczędnej ze względu na surowce gospodarki, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przewidziany budżet to 450 mln zł do 2017 roku. W ramach tego programu 30 mln zł zostanie przekazane na dotacje do przeprowadzanych audytów energetycznych. Reszta pieniędzy będzie przeznaczona na pożyczki. Istnieje szansa sfinansowania nawet do 75% wartości realizowanych projektów. Na wsparcie i pokrycie do 15% wartości inwestycji mogą liczyć również osoby chcące ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, które zdecydowały się na małe lub średnie instalacje do 40 kW mocy.

Dofinansowanie „Prosument”

Program Prosument  jest  dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, oraz spółdzielni mieszkaniowych.Finansowanie obejmuje systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Wysokość dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji w tym 40% w formie dotacji, pozostała część w formie pożyczki niskooprocentowanej (1% w skali roku).Osoba fizyczna może ubiegać się o to dofinansowanie poprzez jednostkę samorządu terytorialnego (urząd miasta); Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW);poprzez jeden z Banków.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie: https://suntrack.pl/content/23-dofinansowanie-fotowoltaika oraz http://systemy-fotowoltaika.pl/dotacje-na-fotowoltaike/

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat tego jak zdobyć dotacje na panele słoneczne zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 632 66 94 lub +48 22 646 46 92

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ok